Partner till industrin

PMU är en partner till industrin, med erfarna konstruktörer och tekniker, samt en egen verkstad. Vi erbjuder effektiva och kundanpassade tjänster och helhetslösningar som syftar till att skapa värde i kundernas verksamhet. Det övergripande målet är att bidra till att öka den nordiska industrins konkurrenskraft.

Fem verksamhetsområden

PMU:s verksamhet bedrivs inom fem områden:

Varför vi finns?

PMU ska vara med och säkra den nordiska industrins konkurrenskraft. En stark lokal industri är bra för alla oss som bor och verkar här.

Hur ska vi göra det?

Genom att leverera tjänster och helhetslösningar som ökar våra kunders produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Affärsidé

Med gediget kunnande och nytänkande erbjuder vi värdeskapande tjänster som utvecklar och förbättrar kundens processer och produkter.