Effektiva, kundanpassade lösningar

PMU är ett smides- och verkstadsföretag inriktat på industriell service och underhåll, tillverkning samt installation till tung industri. Inom våra verksamhetsområden är vi en komplett partner med erfarna konstruktörer och tekniker, samt en egen verkstad. Med allt under samma tak kan vi erbjuda effektiva och kundanpassade lösningar som motsvarar högt ställda krav.

Värdeskapande arbete

Hela vår verksamhet bygger på grundprincipen att tillföra värde till våra kunder. Hur väl vi lyckas visas tydligast i våra ofta mycket långa kundrelationer. Vare sig det handlar om ett byggprojekt, eller en industriell process, ska resultatet av vårt arbete synas i form av hög kvalitet och ökad effektivitet. Den viktigaste resursen för att uppnå detta är vår kunniga och erfarna personal, i kombination med en flexibel och välutrustad verkstad.