Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande

Att ta ett tydligt ansvar för människor och miljö är en självklarhet för oss. Läs mer om vår Uppförandekod och vad Ansvarsfullt företagande betyder for oss!

Miljön i fokus

Miljön har alltid varit i fokus för oss på PMU. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och partners att leva upp till såväl dagens som morgondagens miljökrav och samarbetar med leverantörerna och partners för att tillsammans minimera påverkan på naturen.