Produktionsautomation för bästa effektivitet

PMU är specialist på automation av produktionslinjer. Vi kan hjälpa dig både med konstruktion av maskiner och layout av hela produktionslinjer. Genom att förenkla och rationalisera kan vi öka genomflödet. Genom att förbättra ergonomi och rationalisera arbetsmoment kan vi minska belastningen på personalen. Resultatet av vårt arbete är ofta en effektivare produktion och en bättre arbetsmiljö.

Dokumentation i världsklass

Utifrån din uppdragsbeskrivning börjar vi arbeta med att skapa en optimal lösning. Du sätter produktionsmålen och vi skapar en automatiserad produktionslinje som motsvarar denna. Våra innovativa konstruktörer har lång och bred erfarenhet och du kan lita på att våra förslag uppfyller alla säkerhets- och kvalitetskrav. Hela projektet dokumenteras med ritningar, manual samt CE-märkning och riskanalys enligt gällande bestämmelser.

Når dina produktionsmål

För högsta driftsäkerhet och kompatibilitet konstruerar vi våra maskiner med komponenter från välkända leverantörer. Detta gör att maskinerna är enkla att serva och har god tillgång på reservdelar. Vi testkör alltid maskinerna i vår verkstad innan leverans så att produktionslinjen snabbt kan tas i drift. Din nya produktionslinje är därefter redo att leverera enligt uppsatta produktionsmål.